پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علّامه طباطبایی

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته روان‌شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون

استاد راهنما:

جناب آقاي دکتر احمد برجعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2-1- بيان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

3-1- هدفهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 13

4-1-ضرورت و اهميت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 14

5-1- اهداف و فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 15

6-1- تعاريف عملياتي متغيرهای پژوهش……………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: مباني نظري پژوهش

2-1 مفهوم شناسي اختلالات مصرف مواد     ………………………………………………………………………………. 20

2-2- طبقه بندي اختلالات مصرف مواد       ……………………………………………………………………………….. 21

2-3- ضوابط تشخيص اختلالات مصرف مواد ……………………………………………………………………………. 22

2- 4- تبيين علت شناختي اختلالات مصرف مواد ……………………………………………………………………….. 24

2-4-1- رويکرد فيزيولوژيک           ………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-2- نظريه روان تحليل گري     ……………………………………………………………………………………………. 25

2-4-3- نظريه رفتار گرايي                 …………………………………………………………………………………….. 27

3-5 4- نظريه يادگيري اجتماعي – شناختي         …………………………………………………………………….. 28

2-4-5- نظريه شناختي – رفتاري               ………………………………………………………………………………. 29

2-4-6- نظريه تعامل خانواده………………………………………………………………………………………………………. 30

2- 5 – متادون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

-2-6- انواع درمان با متادون……………………………………………………………………………………………………….. 33

-2-7- فارماکولوژی بالینی و سم شناسی متادون …………………………………………………………………………. 35

2- 8 – راهبردهای مقابله و اعتیاد …………………………………………………………………………………………………. 36

2-9- مفهوم استرس……………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-10- کنار آمدن با استرس…………………………………………………………………………………………………………. 39

2-11- تعریف مقابله……………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-12 – دیدگاههای مختلف در مورد مقابله…………………………………………………………………………………… 42

2-13- کارکردهای مقابله…………………………………………………………………………………………………………….. 56

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-14- تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………… 56

2-15 – عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت……………………………………………………………………………….. 58

2-16 نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت…………………………………………………………………………………………. 77

2-17- اعتیاد و شخصیت……………………………………………………………………………………………………………… 81

2-18- ارتباط بین ویژگیهای شخصیت و سبک های مقابله در اعتیاد …………………………………………….. 87

 

فصل سوم: روش پژوهش

1-3. روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………. 92

2-3. جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………… 92

3-3. نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………… 93

4-3. ابزار جمع‌آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. 93

5-3. روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

3-3. روش تجزيه تحليل اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 104

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………….. 105

1-4. ویژگی‌های دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….. 107

2-4. توصيف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 110

3-4. آزمون فرضيه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 111

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

2-5. بحث در چارچوب فرضيه‌هاي پژوهش………………………………………………………………………………… 122

3-5. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 127

4-5. محدوديت‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………. 128

5-5. پيشنهادات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 130

فهرست منابع و مآخذ:………………………………………………………………………………………………………………….. 132

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

1-1 مقدمه:

اعتیاد[1] یکی از معضلات اساسی جامعه می باشد؛ مشکلی که میلیون ها زندگی را ویران و سرمایه های کلان ملی را صرف هزینه مبارزه، درمان و صدمات ناشی از آن می کند ( عاشوری، ملازاده و محمدی،1387). در واقع سوء مصرف مواد و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای بزرگی می باشد که بشر امروز در همه جای جهان با آن دست به گریبان می باشد ( ممتازی، 1381).

سوء مصرف مواد و وابستگی به آن، آسیب های جدی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی بر جوامع وارد می سازد که از آن جمله می توان به مواردی همچون بیماری های جسمانی واگیردار مانند هپاتیت، ایدز و بیماریهای روانی – اجتماعی همچون ازدیاد جرائم مرتبط با اعتیاد مثل سرقت، قتل، خودسوزی، بیکاری، خشونت خانوادگی، کودک آزاری، افزایش آمار طلاق و افت تحصیلی فرزندانی که والدین معتاد دارند تصریح نمود (جزایری ، 1382)

پس با در نظر داشتن هزینه ها و آسیبهای جدی فردی، اجتماعی و اقتصادی سوء مصرف مواد در سراسر دنیا لازم می باشد درمان مقرون به صرفه، مورد ارزیابی قرار گرفته در جهت درمان سوء مصرف مواد و اعتیاد بکار برده گردد. ( سازمان بهداشت جهانی[2] ، 2006) در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینه درمان اختلالات مصرف مواد ایجاد شده می باشد که از آن جمله می توان به مواردی همچون مداخلات دارویی، روانشناختی و اجتماعی تصریح نمود (سوزان و جانی[3]، 2008)

اما علیرغم اقدامات فوق و صرف هزینه های هنگفت از طرف دولت ، افراد معتاد و خانواده هایشان، از یک طرف شاهد نرخ رشد اعتیاد (سالانه 8 درصدی) یعنی بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت ( سالانه 2.6 درصد)، طی 20 سال اخیر هستیم (خدایی، 1384) و از طرف دیگر معتادان بسیاری وجود دارند که تمایل زیادی به ترک مصرف مواد داشته و حتی وارد درمان شده و مدتی هم قطع مصرف مواد را تجربه می کنند اما موفق به ادامه مسیر درمان نمی شوند و تلاشهای آنان برای پاکی دراز مدت با شکست روبرو می گردد.

در درمان اعتیاد به مواد افیونی، درمان نگهدارنده با متادون[4] به عنوان داروی نگهدارنده درازمدت یکی از رویکردهای معتبر و شناخته شده می باشد که در حفظ پرهیز و جلوگیری از بازگشت پس از قطع مصرف مواد بسیار موثر می باشد . متادون با جلوگیری از بروز علائم محرومیت و کاهش اشتیاق (وسوسه[5]) برای مصرف و متوقف کردن گیرنده های اوپیوئیدی در درمان اعتیاد به مواد افیونی موثر واقع می گردد ( فاگینو[6] و همکاران ،2003) .

با این حال پژوهش ها نتایج متفاوتی را در مورد درمان با متادون نشان می دهد، همچنین در خصوص علت شناسی اعتیاد و درمان موفق و ناموفق افراد معتاد عوامل متعددی مانند مسائل زیست شناختی ، روانشناختی و جامعه شناختی مطرح می باشد (سهند، 1388). پر واضح می باشد که ماندگاری یا خروج فرد از درمان ، تحت تاثیر تلفیقی از این عوامل می تواند باشد اما از میان عوامل متعدد موثر بر اعتیاد ، وجود خصیصه‌های خاص شخصیتی، سبک‌های مقابله با استرس به عنوان عامل فردی – روانشناختی را می‌توان از تاثیرگذار ترین خصیصه در درمان موفق و ناموفق و حتی تداوم اعتیاد نام برد.

تحقيقات و شواهدي هست كه نشان مي دهد بين شخصيت و سبك هاي مقابله اي ارتباط هست . در تحقيقي آيزنگ با بررسي ارتباط بين سه بعد شخصيت و سبكهاي مقابله اي به اين نتيجه رسيد كه افزايش نمره ويژگي روان پريشي با افزايش سبك هاي مقابله اي هيجان مدارانه ارتباط مثبت دارد. همچنين اين افراد، بيش تر از الكل و مواد بهره گیری مي كنند . ويژگي برون گرايي با سبك هاي مقابله اي هيجاني- اجتماعي ارتباط مثبت دارد. همچنين تأكيد شده، افرادي كه نمره بالايي در ويژگي روان نژندي مي گيرند از سبك هاي مقابله‌اي اجتناب و انكار بهره گیری مي كنند (فرگوسن[7]، 2001). مطالعات انجام شده ارتباط بين سبك هاي مقابله اي و پيامدهاي روان شناختي را نشان داده می باشد. نتايج نشان داده كه سبك مسأله مدار اغلب با كاهش استرس هاي روان شناختي در ارتباط می باشد (بریست[8] و همکاران، 2002). پس به نظر می‌رسد افراد دارای سبک مقابله‌ای مسأله مدار بهتر بتوانند با شرایط و استرس‌های موجود سازگار شوند و در نتیجه در درمان با متادون نیز موفق‌تر اقدام کنند.

با در نظر داشتن اینکه نهایتا این خود فرد می باشد که تصمیم می گیرد که وارد درمان گردد و درمان را ادامه دهد یا اینکه از درمان خارج شده و مجددا به مصرف مواد بپردازد ، می توان چنین استنباط نمود که ویژگیهای شخصیتی می‌تواند تأثیر موثری در ورود به درمان نگهدارنده و همینطور خروج از درمان داشته باشد. در این مورد پژوهشهای انجام شده حاکی از ارتباط اعتیاد با اختلالات شخصیتی ، مانند اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، مرزی، خودشیفته، نمایشی و غیره می باشد ( کتابی، 1387).

روانشناسان عقیده دارند هر رفتاری که فرد از خود نشان می دهد تحت تاثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می باشد. مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگیهای شخصیتی می باشد که می تواند یک فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها نماید، در صورتی که ممکن می باشد فردی با ویژگیهای شخصیتی متفاوت دست به چنین رفتارهایی نزند. پس عوامل شخصیتی یکی از مهمترین عواملی می باشد که قادر به شناخت پیچیدگی های رفتار بشر در موقعیتهای مختلف می باشد ، بدین ترتیب در نظر داشتن این مسئله می تواند کمک کننده باشد.

در روانشناسی دیدگاههای متعددی نسبت به شخصیت هست مک کری و کوستا از بین تمام عوامل و ویژگیهای شخصیتی، 5 عامل اصلی را شناسایی نموده اند که شامل روان نژندی، برون گرایی، گشودگی، توافق گرایی، وجدان گرایی می باشد و عقیده دارند که ویژگیهای کلی شخصیت را می توان بر اساس این پنج عامل دسته بندی نمود (حق شناس، 1388). بر اساس این رویکرد در این پژوهش کوشش بر آن خواهد بود که ارتباط این پنج عامل و سبک‌های مقابله‌ای با ماندگاری در درمان با متادون مطالعه گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه : 137

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان